Kontakt 796 000 473

Przerwa w wykonywaniu kary

Instytucja przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności opiera się na analogicznych rozwiązaniach jak odroczenie wykonania kary. O ile jednak o odroczenie wykonania kary skazany ubiega się przed rozpoczęciem jej wykonywania, o tyle przerwa w wykonaniu kary służy do zatrzymania kary, której wykonywanie już się rozpoczęło. W praktyce oznacza to zatem zwolnienie z zakładu karnego na ustalony okres.

Podobnie jak przy odroczeniu wykonania kary przyczyną udzielenia przerwy może być choroba psychiczna lub inna ciężka choroba, której nie da leczyć się w warunkach zakładu karnego, a która zagraża jednocześnie zdrowiu czy nawet życiu skazanego – do czasu ustania przeszkody. Sąd penitencjarny może również udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Taka przerwa może być udzielona nawet kilkukrotnie, jednak łączny jej okres nie może przekroczyć roku. Kobiety ciężarne oraz osoby skazane samotnie sprawujące opiekę nad dzieckiem mogą starać się o przerwę w wykonaniu kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Podobnie jak przy odroczeniu wykonania kary kluczowe jest tu prawidłowe sporządzenie wniosku i jego odpowiednie uzasadnienie, poparte zebranym na potrzeby sprawy materiałem dowodowym. Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie zapewnia w tym zakresie wsparcie prawnika i adwokata od spraw karnych, który reprezentuje również klientów przed sądem w sprawach o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary, a także o dozór elektroniczny.