Kontakt 796 000 473

Rozwód – sprawy rozwodowe

sprawy rozwodowe warszawa

SPRAWY ROZWODOWE WARSZAWA

Kiedy okazuje się, że małżeństwo nie jest pudełkiem jedynie pysznych czekoladek wielu z nas może spotkać duży zawód w życiu. Rozwód oznacza pójście dalej i otworzenie nowego rozdziału. Ważne jednak, aby został przeprowadzony w sposób kontrolowany. Rozwód i emocje z nim związane mogą przyćmić Twój trzeźwy osąd, ale nie nasz.

W Polsce z roku na rok jest coraz więcej rozwodów. Niekiedy mówi się nawet o kryzysie małżeństwa jako instytucji.Współczesne małżeństwa nie są już tak trwałe, a czasy społecznego piętnowania rozwodników już dawno minęły. Niemniej jednak nadal decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna. Sprawa rozwodowa dotyczy wszak nie tylko małżonków, ale również pozostałych członków rodziny, przede wszystkim dzieci. Nierzadko mieszani są w nią również znajomi małżonków, sąsiedzi czy współpracownicy. Dlatego warto udać się na poradę prawną i porozmawiać z adwokatem już na samym etapie rozważań o rozwodzie.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY ROZWODÓW?

Chociaż mogłoby się wydawać, że główną przyczyną rozwodów jest zdrada, to w rzeczywistości najczęściej dochodzi do nich z powodu tzw. niezgodności charakterów. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zdecydowana większość małżeństw rozwodzi się bez orzekania o winie, a główną przyczynę rozpadu związku stanowiły niekończące się kłótnie i brak wzajemnego zrozumienia.

Z kolei do przyczyn zawinionych – które często pociągają za sobą rozwód z orzekaniem o winie – najczęściej zaliczamy brak wierności małżeńskiej, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, przemoc, zarówno fizyczna jak i psychiczna, niedopełnianie obowiązku wzajemnej pomocy (w tym materialnej).

JAKIE SĄ PRZESŁANKI ROZWODU?

Rozwód jest możliwy, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia obejmujący więź gospodarczą (majątkową), uczuciową i fizyczną. Zupełność rozkładu pożycia małżeńskiego oznacza ustanie wszystkich więzi jakie powinny istnieć w normalnie funkcjonującym małżeństwie. Trwałość rozkładu oznacza jego definitywny, nieodwracalny koniec i brak nadziei na odbudowanie małżeństwa.

Sąd Okręgowy może jednak odmówić orzeczenia rozwodu, jeżeli w jego skutek mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci albo jeżeli rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Orzeczenie rozwodu może być również utrudnione, jeżeli żąda go małżonek, który jest wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa, a druga strona nie wyraża zgody na rozwód. Doświadczony adwokat rozwodowy z kancelarii adwokackiej w Warszawie pomoże ocenić szansę na rozwód i podpowie jak skutecznie przeprowadzić sprawę rozwodową.

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE DO SPRAWY ROZWODOWEJ?

W zależności od sytuacji do pozwu rozwodowego należy załączyć odpowiednie dokumenty. Sąd to przede wszystkim:

  • odpis aktu małżeństwa
  • odpis aktu urodzenia małoletnich dzieci
  • rachunki i dokumenty potwierdzające potrzeby małoletnich dzieci oraz czynione na nie wydatki
  • zaświadczenie o dochodach, PIT za poprzedni rok, wykaz kosztów utrzymania wraz z dowodami
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej lub oświadczenie majątkowe – w przypadku ubiegania się o zwolnienie od kosztów

JAK MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ SPRAWA ROZWODOWA?

Orzekając rozwód Sąd Okręgowy może wydać wyrok:

  • bez orzekania o winie
  • potwierdzający wyłączną winę jednego z małżonków
  • obciążający winą za rozkład małżeństwa oboje małżonków

ILE TRWA SPRAWA ROZOWODOWA?

Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, jak długo będzie trwać sprawa rozwodowa. Może być to bowiem kilka miesięcy do nawet kilku lat. Wszystko zależy od stanowisk stron i indywidualnej sytuacji. O ile rozwód bez orzekania o winie może być przeprowadzony szybko i zakończyć się już na pierwszej rozprawie o tyle orzekanie o winie i co za tym idzie obszerne postępowanie dowodowe z pewnością wydłuży sprawę rozwodową. Wiele zależy też od tego czy strony mają wspólne małoletnie dzieci. A jeżeli tak, to czy będą w stanie dojść do porozumienia w zakresie alimentów, władzy rodzicielskiej, opieki, kontaktów z dziećmi. Jak widać punktów zapalnych w sprawie rozwodowej jest dużo, a emocje towarzyszące rozwodowi często dodatkowo utrudniają porozumienie małżonków. Nigdy też do końca nie wiemy, czy druga strona nie szykuje nam jakiejś przykrej niespodzianki. Dlatego doświadczony adwokat od rozwodów przestrzega, aby zawsze być gotowym na każdą ewentualność.

ILE KOSZTUJE ROZWÓD?

Koszty związane z rozwodem co do zasady dzielą się na wydatki związane z opłatami sądowymi oraz wynagrodzeniem prawnika reprezentującego stronę. Podstawowym kosztem w sprawie rozwodowej jest opłata od pozwu, która wynosi 600 zł. Opłatę tę uiszcza małżonek składający pozew. Poza nią dodatkowe opłaty mogą mieć miejsce chociażby w przypadku wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi, za podział majątku, żądanie eksmisji małżonka.

Inną kwestią jest wynagrodzenie pełnomocnika, którego wysokość nie jest ściśle regulowana i może różnić się w zależności od miasta czy też stopnia skomplikowania sprawy, ilości punktów spornych pomiędzy małżonkami. Inaczej bowiem wycenia się sprawę rozwodową bez orzekania o winie, w której nie ma małoletnich dzieci, a inaczej rozwód z orzekaniem o winie, w którym małżonkowie pozostają w sporze co do alimentów na dzieci, kontaktów, władzy rodzicielskiej i opieki.

O ile zatrudnienie adwokata z pewnością zwiększa koszty rozwodu, o tyle wsparcie profesjonalnego pełnomocnika z pewnością zwiększa też szansę na pomyśle zakończenie sprawy. Emocje jakie towarzyszą małżonkom podczas postępowania utrudniają bowiem obiektywną ocenę sytuacji. Pomoc adwokata pozwoli nie tylko zmniejszyć stres, ale przede wszystkim kontrolować przebieg postępowania i podejmować skuteczne, przemyślane decyzje. Wsparcie profesjonalnego pełnomocnika często przekłada się również na wymierny skutek finansowy, jako że doświadczony, skuteczny adwokat od rozwodów chroni swojego klienta przed niekorzystnym dla niego rozstrzygnięciem w zakresie alimentów.

ROZWÓD Z ORZEKANIEM CZY BEZ ORZEKANIA O WINIE ?

Rozwód bez orzekania o winie jest co do zasady szybszą i mniej bolesną formą rozstania. Często jest też wynikiem pewnego kompromisu pomiędzy małżonkami, którzy zmęczeni sporem nie chcą już dalszej wzajemnej wymiany ciosów. Zapewne dlatego większość rozwodów w Polsce kończy się bez orzekania o winie. Nie oznacza to jednak, że wszystkie te sprawy mają swój finał na pierwszej rozprawie. Nawet jeżeli małżonkowie odpuszczą sobie orzekanie o winie często pozostają bowiem w sporze co do alimentów, opieki i kontaktów z dziećmi. Tego typu sprawy, chociaż nie wymagają tak obszernego postępowania dowodowego jak rozwód z orzekaniem o winie, również potrafią zająć więcej czasu.

Jeżeli małżonkowie decydują się na rozwód bez ustalania winy i doszli do porozumienia w kwestiach dotyczących dzieci (albo też dzieci nie mają) to jak najbardziej możliwe jest uzyskanie rozwodu na pierwszej rozprawie. Aby to osiągnąć konieczne jest przedstawienie odpowiedniej argumentacji w pozwie i spełnienie wszystkich wymogów formalnych. Można zrobić to samemu, a w przypadku wątpliwości skorzystać z porady prawnej adwokata od rozwodów w Warszawie.

Rozwód z orzekaniem o winie to zupełnie inna kategoria sprawy. Niekiedy bardziej przypomina pojedynek w wadze ciężkiej niż spotkanie dwójki dorosłych, kulturalnych ludzi. Trudno przygotować się na emocje jakie towarzyszą takiej sprawie. Jeszcze trudniej emocje te zachować, słysząc na swój temat krzywdzące oskarżenia, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Nie można też liczyć na to, że postępowanie zakończy się na pierwszej rozprawie. Terminów będzie zapewne kilka. Jeżeli zdecydujesz się na rozwód z orzekaniem o winie, albo przed takim faktem postawił Cię małżonek/ka warto skorzystać nie tylko z porady prawnej, ale też zapewnić sobie pomoc i reprezentację prawnika od rozwodów.

Doświadczony adwokat rozwodowy z Warszawy podpowiada również, że w przypadku gdy winę za zupełny i trwały rozkład pożycia ponoszą oboje małżonkowie, nie rozróżnia się winy mniejszej i większej. Orzekając w wyroku rozwód z winy obojga małżonków sąd nigdy nie czyni rozważań i nie decyduje o tym kto jest bardziej lub mniej winny. Nawet w przypadku wyraźnej dysproporcji zawinień (80% winy jednego małżonka i jedynie 20% winy drugiego), nie będzie to miało swojego odzwierciedlenia w treści wyroku. Zostanie on orzeczony po prostu jako rozwód z winy obojga małżonków.