Kontakt 796 000 473

Po wyroku

Prawomocny wyrok w sprawie karnej orzekający karę pozbawienia wolności (np. w postępowaniach o oszustwo czy jazdę pod wpływem alkoholu) nie zawsze kończy się zatrzymaniem i osadzeniem w murach więzienia. Jak jednak wskazuje prawnik i adwokat karnista, zgodnie z obowiązującym prawem sama kara pozbawienia wolności nie musi być też wykonywana natychmiast po uprawomocnieniu się wyroku, niekiedy wystarczy też wykonanie części kary do zamknięcia tego przykrego rozdziału w życiu.

Pomoc prawna

Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie oferuje pomoc prawną w sprawach karnych m.in. o oszustwo, posiadanie i handel narkotykami czy też innych przestępstw zakończonych prawomocnym wyrokiem. W zależności od możliwości prawnych oraz potrzeb naszych klientów prawnik i adwokat od spraw karnych określa pole manewru wskazując możliwości dalszego postępowania po uprawomocnieniu wyroku. 

Konsekwencje w sprawie karnej

Najgorszą konsekwencją z jaką możemy spotkać się w sprawie karnej jest bez wątpienia kara pozbawienia wolności. Adwokat od spraw karnych pomoże obrać odpowiednią strategię, tak aby kara miała jak najmniejszy negatywny wpływ na życie nasze i naszych najbliższych. W przypadku kar do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności należy rozważyć możliwość jej wykonania poza zakładem karnym w formie dozoru elektronicznego. Niezależnie od tego trzeba też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy gotowi na odbywanie kary i od kiedy. Instytucja odroczenia wykonania kary pozwala nie tylko na załatwienie istotnych spraw, zabezpieczenie rodziny, ale także mentalne przygotowanie na odbycie kary. Co więcej, adwokat z Warszawy zadba również o możliwie maksymalne skrócenie wymiaru wykonywanej kary, czy to w ramach wyroku łącznego czy warunkowego przedterminowego zwolnienia.