Kontakt 796 000 473

Alimenty

Jedną z najczęstszych konsekwencji rozwodu są alimenty. Adwokat z Warszawy specjalizujący się w sprawach rodzinnych pomaga w ich uzyskaniu na rzecz dzieci, małżonków, jak i innych uprawnionych osób. Wśród problemów, z jakimi zgłaszają się do nas Klienci, jest niepłacenie alimentów, wynikające np. z ukrywania dochodów przez zobowiązanego lub z powodu utracenia pracy. Nierzadko także przygotowujemy dla nich wnioski o zmianę wysokości świadczenia np. ze względu na zwiększenie potrzeb dziecka, spadek uzyskiwanych dochodów czy przewlekłą chorobę uprawnionego/zobowiązanego i związane z nią wydatki.

Adwokat z Warszawy pomoże Ci w sprawach o alimenty

W sprawach o alimenty adwokat pomaga zarówno osobom, na które są przyznawane, jak i zobowiązanym do ich płacenia. Prawnik reprezentuje klientów w przypadku:

  • ubiegania się o przyznanie świadczenia na małoletnie lub uczące się, pełnoletnie dzieci albo współmałżonka,
  • chęci uzyskania wyższego lub obniżenia obecnego zobowiązania,
  • starania się o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Ponadto służy swoją wiedzą i doświadczeniem przy pisaniu wniosków m.in. o wszczęcie egzekucji alimentów. Z pomocą adwokata przygotujesz stosowny pozew, a kiedy sprawa trafi na wokandę, będzie Cię profesjonalnie reprezentował. Na jego wsparcie możesz też liczyć przy sporządzaniu umowy lub ugody w kwestii wysokości świadczenia.

Wysokość alimentów – od czego zależy?

Na to, jaka będzie ostatecznie wysokość alimentów, wpływa kilka czynników. Są to m.in. usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej.

Zanim świadczenie zostanie zasądzone, sąd bierze pod uwagę potrzeby bytowe oraz duchowe i psychiczne osób, które mają je otrzymać. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci – istotne są ich rozwój oraz zainteresowania. Znaczenie mają także takie kwestie jak np. wyprawka szkolna, wyżywienie, odzież, lekarstwa i inne rzeczy potrzebne na co dzień.

Z kolei ocena możliwości finansowych zobowiązanego polega na wzięciu pod uwagę zarobków, jakie może osiągać przy dołożeniu należytej staranności oraz na podstawie swojego wykształcenia, doświadczenia i umiejętności.

Jakie są skutki niepłacenia alimentów?

Kodeks Karny przewiduje za uchylanie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego karę w postaci:

  • grzywny,
  • graniczenia lub pozbawienia wolności.

Jej najsurowszy wymiar wymierzany jest w sytuacji, gdy niepłacenie alimentów miało wpływ na niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych dziecka czy innej osoby, która powinna je otrzymać. Dotyczy to np. żywności, ubrań, wykształcenia czy korzystania z dóbr kulturalnych.

Sprawy o alimenty – niezbędne dokumenty

Aby wnieść sprawę o alimenty do sądu, wymagane są dokumenty poświadczające szczegółowo istotne potrzeby uprawnionego. Do udowodnienia realnych wydatków konieczne są imienne faktury np. za ubrania, leki, żywność, kosmetyki czy inne podstawowe produkty i rzeczy.

O tym, jak wysoka będzie ostateczna kwota świadczenia, decyduje sąd. Adwokat pomaga tylko ocenić, jaka suma jest adekwatna i możliwa do uzyskania. Nasza kancelaria w Warszawie służy wsparciem w wielu kwestiach związanych z alimentami, w tym m.in. przy złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji.