Kontakt 796 000 473

Dozór elektroniczny

Za dozór elektroniczny, zwany potocznie „obrożą” lub też „obrączką”, uważa się nowoczesny, zgodny z prawem system wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. O taką formę wykonywania kary można ubiegać się zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności, o ile spełnione zostały wszystkie warunki formalne. Doświadczony prawnik i adwokat karnista z kancelarii w Warszawie pomaga w załatwieniu wszystkich formalności z tym związanych. W ramach systemu dozoru elektronicznego prawo zezwala osobom, które dopuściły się różnego rodzaju przestępstw, jak np. oszustwa bądź jazdy pod wpływem alkoholu na odbywanie kary pozbawienia wolności, jak i zastępczej kary pozbawienia wolności w miejscu swojego zamieszkania. Pamiętać jednak należy, że kara taka nie może przekraczać 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Dozór elektroniczny adwokat Warszawa

W praktyce wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego polega na montażu nadajnika w miejscu zamieszkania oraz specjalnej opaski, którą skazany nosi na nodze lub ręce. Zgodnie z prawem odbywanie kary polega na pozostaniu w miejscu swojego zamieszkania, co wymaga zachowania szczególnej dyscypliny i punktualności.

Instytucja dozoru elektronicznego

Instytucja dozoru elektronicznego nie tylko pozwala osobom, które dopuściły się przestępstwa na uniknięcie zakładu karnego, ale przede wszystkim stwarza możliwość funkcjonowania w warunkach maksymalnie zbliżonych do normalności. W swoim postanowieniu sąd penitencjarny może bowiem wyznaczyć przedziały czasu w poszczególnych dniach tygodnia, kiedy to skazany w ramach sprawowanego dozoru elektronicznego może opuszczać miejsce pobytu, m.in. w celu świadczenia pracy, kształcenia, opieki nad członkiem rodziny, wykonywania praktyk religijnych, zakupów czy też uprawiania sportu. Prawidłowe sformułowanie wniosku, a przede wszystkim jego odpowiednie uzasadnienie przez doświadczonego prawnika i adwokata karnistę pozwala uzyskać możliwość opuszczania miejsca pobytu przez osobę skazaną za przestępstwo (np. o oszustwo, kradzież lub jazdę pod wpływem alkoholu) nawet do 12 godzin dziennie.

Dozór elektroniczny adwokat Warszawa

Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie reprezentuje klientów w sprawach o uzyskanie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Nasi adwokaci posiadają w tym zakresie bogate doświadczenie procesowe. Prawnik i adwokat od spraw karnych dopilnuje sporządzenia prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa wniosku o dozór elektroniczny, a przede wszystkim jego odpowiedniego uzasadnienia i zebrania materiału dowodowego. Adwokat od spraw karnych reprezentuje także naszego klienta przed sądem.